Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-03-20

Sammandrag från omsorgsnämnden 20 mars

Nedan följer en kort sammanfattning från dagens omsorgsnämnd. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Motion om införande av vårdhundar
Det har kommit en motion om införande av vårdhundar inom äldreomsorgen i Hylte kommun. Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

e-hälsa
eHälsa är samlingsnamnet på insatser, verktyg och processer inom socialtjänst och hälso- och sjukvård som syftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle. Omsorgsnämnden ställer sig bakom Sveriges kommuner och landstings (SKLs) grundkrav för arbetet med eHälsa 2014 genom att påbörja processen om trygghet, service och delaktighet i hemmet.

Kontakt