Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-11-20

Sammandrag från omsorgsnämnden 20 november

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2014
Nämnderna följer varje månad upp sin budget och får en prognos över årets utfall. Omsorgsnämnden tog del av uppföljningen efter 10 månader.

Uppföljning av prestationsersättning för värdighetsgarantier
I slutet av 2012 antog omsorgsnämnden tre värdighetsgarantier. Nämnden beviljades under 2013 prestationsersättning från Socialstyrelsen för uppföljning av värdighetsgarantierna.​ Omsorgsnämnden tog del av uppföljningsrapporten.

Ansökan om prestationsersättning för värdighetsgarantier
I samband med uppföljningen av värdighetsgarantierna kan nämnden ansöka om ytterligare prestationsersättning. Omsorgsnämnden ställde sig bakom ansökan om prestationsersättning från Socialstyrelsen.


Kontakt