Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-05-22

Sammandrag från omsorgsnämnden 22 maj

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Mål- och resursplan 2015-2017
Mål- och resursplanen är en plan som innehåller nämndernas mål och budget för de kommande tre åren. Omsorgsnämnden antog förslag till mål- och resursplan 2015-2017 med tillhörande serviceåtaganden och utvecklingsmål. Nämnden begär även medel utöver tilldelad budgetram. Mål- och resursplanen fastställs av kommunfullmäktige i november.

Förändring av taxor för  omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att ändra taxor för mellanmål vid korttidsvistelse och vid placeringar utanför kommunen. Kommunfullmäktige beslutar om taxorna i samband med beslut om mål- och resursplan.

Kontakt