Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-02-12

Sammandrag från samhällsbyggnadsnämnden 11 februari

Nedan följer en kort sammanfattning från tisdagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 13 februari.

Ekonomisk uppföljning – Bokslut 2013
Samhällsbyggnadsnämnden har en positiv avvikelse mot budget på 2 975 000 kr och efter avsättning till deponi är avvikelsen 1 278 000 kr. Nämnden föreslår att några av posterna flyttas med till 2014.

Uppdatering av information om riksintressen för friluftsliv
Länsstyrelserna har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att uppdatera informationen om riksintressen för friluftsliv. Samhällsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig. Nämnden anser att de formuleringar som finns i dag om Bolmenområdet (som är det enda området i Hylte kommun som finns med) ska utvidgas med även Unnen.

Yttrande om översiktsplan för Halmstad kommun
Samhällsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig om förslaget till ny översiktsplan för Halmstad kommun. 


Kontakt