Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-03-12

Sammandrag från samhällsbyggnadsnämnden 11 mars

Nedan följer en kort sammanfattning från tisdagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 12 mars.

Remiss Motion Sänkning av hastighet på Kvarnavägen i Unnaryd
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ge ett förslag på motionen om sänkning av hastighet på Kvarnavägen i Unnaryd. Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att det är Trafikverkets väg och den ligger dessutom utanför tätbebyggd område. Det blir därför Länsstyrelsen som kan besluta om sänkning av hastighet. Samhällsbyggnadsnämnden anser motionen som besvarad.

Remiss Motion Översyn av befintliga detaljplaner
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ge ett förslag på motionen om översyn av befintliga detaljplaner. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår ett bifall av motionen. Vid ett bifall av motionen blir konsekvensen att nämnden behöver extra medel för att genomföra översynen.

Yttrande över anmälan om vattenskyddsåtgärder utmed väg 26 vid Björnaryds vattentäkt
Länsstyrelsen har fått in en anmälan om vattenverksamhet från Trafikverket, som planerar att genomföra vattenskyddsåtgärder utmed Nissastigen (väg 26) vid Björnaryds vattentäkt. Detta för att skydda vattentäkten mot föroreningar om det skulle ske en olycka på väg 26. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker projektet.

Kontakt