Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-11-11

Sammandrag från samhällsbyggnadsnämnden 11 november

Nedan följer en kort sammanfattning från dagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet
Nämnderna följer varje månad upp sin budget och får en prognos över årets utfall. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om den ekonomiska uppföljningen.

Geografisk placering av snabbladdningsstolpe
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att utreda tre möjliga placeringar för snabbladdningstolplar för elbilar. De tre placeringarna är centrumparkeringen på ”Konsumtorget”, parkeringen vid kommunhuset och pendlingsparkeringen vid busshållplatsen på Järnvägsgatan i Hyltebruk.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår centrumparkeringen som lämplig placering.

Planprioritering 2014
I planprioriteringslistan anges vilka planer som samhällsbyggnadskontoret arbetar med och när de olika planskedena äger rum. Planprioriteringslistan tas upp en gång i halvåret i samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner planprioriteringslistan.

Kontakt