Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-08-19

Sammandrag från samhällsbyggnadsnämnden 19 augusti

Nedan följer en kort sammanfattning från dagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet – Delårsbokslut
Samhällsbyggnadsnämnden har en budget på 17 665 000 kr. Prognosen är att nämnden får en negativ avvikelse med 547 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut och prognos efter 6 månader.

Bildande av vattenskyddsområde Bolmen
Sydvatten har kommit ut med ett förslag till Bolmens vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Som en av kommunerna runt Bolmen har Hylte kommun fått tillfälle att yttra sig. Sydvatten föreslår att hela Bolmen blir ett vattenskyddsområde med det utökade strandskyddet på 200m som yttre gräns.

I Hylte kommun är det kommunstyrelsen som yttrar sig och samhällsbyggnadsnämnden lämnar förslag till yttrande.

Yttrande till Länsstyrelsen över rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll vid Hylte kommun
Länsstyrelsen genomförde 2013 en revision av livsmedelskontrollen i Hylte kommun. De har nu skickat över en preliminär revisionsrapport. Nämnden ska lämna in en redovisning över de punkter som tas upp i rapporten. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka in en ett svar på revisionsrapporten.  

Kontakt