Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-05-21

Sammandrag från samhällsbyggnadsnämnden 20/5

Nedan följer en kort sammanfattning från tisdagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet – Budgetutfallsprognos efter 4 månader
Samhällsbyggnadsnämnden har en budget på 17 665 000 kr. Efter fyra månaders utfall är prognostiserad avvikelse mot budget på - 2 tkr (exklusive bostadsanpassning).

Mål- och resursplan 2015-2017 Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut om förslag till mål- och resursplan 2015-2017. I förslaget begär bl.a. nämnden en utökad ram med 1 236 tkr för 2015, 1 109 för 2016 och 1 123 tkr för 2017. Nämnden föreslår också bl.a. att VA-taxan och renhållningstaxan indexregleras och att man inför en grundavgift för lägenhetsbeståndet i Hylte kommun med faktor 0,2.

Beslut om sänkt hastighet i Torup och Rydöbruk
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om en ny lokal trafikföreskrift för Landeryd.

Digitala kallelsehandlingar och läsplattor i beslutsprocessen
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att köpa in läsplattor för att börja ha digitala kallelsehandlingar i beslutsprocessen. En övergång till läsplattor förutsätter att man slutar kopiera och skicka ut pappershandlingar.

Planprioritering 2014
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt en ny planprioriteringslista. I planprioriteringslistan anges vilka planer som samhällsbyggnadskontoret arbetar med och när de olika planskedena äger rum.

Kontakt