Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-09-10

Sammandrag från samhällsbyggnadsnämnden 9 september

Nedan följer en kort sammanfattning från tisdagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokolletöppnas i nytt fönster med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet – Uppföljning efter 8 månader
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av information om hur den ekonomiska prognosen ser ut efter 8 månader.

Remiss Utökat strandskydd i Hylte kommun
Länsstyrelsen har skickat ut en remiss med förslag till beslut om nya gränser för utvidgat strandskydd I Hylte kommun. Det generella strandskyddet är 100 m, medan det utvidgade strandskyddet är 300m. Det är endast vissa sjöar i Hylte kommun som idag omfattas av det utvidgade strandskyddet.

I Hylte kommun är det kommunstyrelsen som yttrar sig och samhällsbyggnadsnämnden lämnar förslag till yttrande.

Ändring av detaljplan – Västra Hylte 1:199 m.fl (Konsum) 
Förslaget till detaljplan för Västra Hylte 1:199 (Konsum) har ställts ut för granskning under perioden 2014-06-25 till 2014-07-30. Samhällsbyggnadskontoret har nu gjort ett granskningsutlåtande med de synpunkter som har kommit in. I granskningsutlåtandet finns förslag på ändringar i planförslaget.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna föreslagna förändringar och ger samhällsbyggnadskontoret att ställa ut förslaget för ny granskning.

Kontakt