Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-03-24

Sammanfattning från fullmäktige 24/3

Åsa Allberg och Åke Bengtsson från Region Halland inleder mötet med att presentera den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft den 1 januari 2012.

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens fullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 29/3:

Utskott under kommunfullmäktige - demokratiberedningen              
Fullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium får initiera beredningar/utskott för att arbeta med aktuella frågor.
 
Motionssvar från samhällsbyggnadsnämnden:                 
-Utredningsuppdrag kostverksamheten                                                                 
-Kost Unnaryd                      
-Inköp av lokalt producerad mat                                                                           
-Samarbete med köparna av Unnaryds sjukhem                                                            
-Ställplats för husbilar       
Motionerna anses besvarade och slutredovisade.

Motionssvar; fria resor efter behov inom Hylte kommun      
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
 
Samhällsbyggnadsnämnden: Ny avfallsplan för Hylte kommun        
Fullmäktige godkänner ny avfallsplan för Hylte kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden: Konkurrensutsättning av kost, städ och vaktmästeri                
Efter genomförda utredningar och konsekvensbeskrivningar konstaterar samhällsbyggnadsnämnden att det är till större fördel för kommunen att fortsätta driva verksamheterna i egen regi än att lägga ut den på entreprenad. Fullmäktige beslutar därför att uppdraget är genomfört.

Nyinkomna motioner
Bo Eriksson (C) har lämnat in en motion om vägfinansiering till permanentboende i kommunen.
Wiveca Norén (SPI) har lämnat in en motion om gång- och cykelväg samt markerat övergångsställe på Bolmenvägen i Unnaryd.

Kontakt