Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-08-30

Samråd om dammförstärkningsarbetet

Samråd

Badplats vid Jakobs sjö, fri vandringsväg för fisken och en uppsnyggning av promenadstråken längs kanalen. Det var några önskemål som framfördes under gårdagskvällens samråd kring Dammförstärkningsprojektet i Hyltebruk.

Ett 20-tal personer slöt upp i kommunhusets café där företaget Statkraft bjudit in till samråd om den planerade ombyggnaden av dammarna i Hylte. Arbetet beräknas ta två och ett halvt år och kommer att beröra enskilda och allmänhet som rör sig i området.
- Det som påverkar enskilda är de som har fastigheter närmast, då vi behöver tillgång till mark. Allmänheten kommer heller inte ha tillgång till promenadstråken, berättar Martin Hansson, projektledare på Statkraft.

Nytt betongfundament

Arbetet beräknas komma igång hösten 2014. Det största arbetet kommer att ske vid regleringsdammarna norr om Hyltebruk samhälle. Betongfundamenten är i dåligt skick med luckor som inte klarar de nya kraven om hur mycket vatten som måste släppas vid en eventuell kris. Dammen har fått konsekvensklass ett vilket innebär att om det händer något är det risk för människoliv vilket gör att säkerhetskraven vid dammarna är högre. Därmed har företaget beslutat att bygga en helt ny regleringsdamm.
- Det nya betongfundamentet kommer att byggas strax nedanför det gamla. Det kommer att vinklas för att sikta mot huvudfåran och förenkla inflöde och utsläpp. Under byggtiden kommer vi att behålla den befintliga dammen och släppa förbi vattnet i en temporär kanal. Sen fylls den igen efteråt.

Kontinuerlig kontakt

Så gott som alla dammar från regleringsdammen till Jakobs sjö kommer att förstärkas. Man kommer att använda sig av bergkross och lägga dränering med instrumentering för att kunna mäta läckage. En dialog om att använda kommunens omkringliggande mark har inletts. Företaget kommer även att kontakta varje fastighetsägare som berörs av arbetet då de behöver tillgång till mark.
- Samrådet idag är en första kontakt med er. Vår förhoppning är att vi kan återkomma i september för att förklara i detalj hur vårt förslag för arbetet ser ut. Tanken är att vi tillsammans går ut och ser hur det ser ut och har en dialog om tidsåtgång, påverkan och besiktning av fastigheten före och efter arbete.

Begränsad framkomlighet

Just nu jobbar företaget med en tillståndsansökan till mark och miljö domstolen där man beskriver dagsläget, vad företaget vill göra, hur de olika alternativen ser ut, vilken miljöpåverkan det blir och hur man planerar att minimera denna. En bestående påverkan kommer att blir en förändrad landskapsbild med större vattenspegel vid regleringsdammen, nya vägar och diken. Man kommer även att ta bort sly och ersätta med sten.
- Av säkerhetsskäl kommer det att blir en begränsad framkomlighet inom området uder ganska lång tid. Promenadstråken kommer att påverkas. Den nya vägen längs Nissan kommer att vara öppen förutom kanske den sista biten innan regleringsdammen, men vårt mål är att öppna upp så snart som möjligt.

Kontakt