Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-04-13

Upphandling av skolportal

Som ett led i Hyltes Unga Framtid upphandlar Barn- och ungdomskontoret i Hylte Kommun just nu en Skolportal som stödjer detta. Skolportalen skall underlätta arbetet för pedagoger och elever i Hyltes grundskola.

Hylte Kommun har cirka 10 000 invånare. Barn- och ungdomskontoret ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Inom grundskola och förskoleklassverksamhet finns i dagsläget cirka 1200 elever. Inom berörda verksamheter finns omkring 300 lärare och pedagoger. Uppskattningsvis kommer 2400 föräldrar att använda skolportalen.
 
Anbudsunderlag och mer information om upphandlingen kan du få av Fredrik Jörgensen på Barn- och ungdomskontoret.
 
Sista anbudsdag är 2011-05-05.

Kontakt