Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-06-01

Utredning om skolutveckling klar

Högre förväntningar på elever i de lägre årskurserna, mer specialpedgogisk kompetens och ett tydligare ledarskap är några av behoven som lyfts fram i rapporten om Hylte kommuns skolutveckling.

På uppdrag av kommunstyrelsen har det under våren 2011 genomfört en oberoende granskning av kommunens grundskola. Målet har varit att genom intervjuer med såväl skolledning som personal ute i verksamheterna ta fram en handlingsplan om hur kommunens grundskolor kan utvecklas.

Flera fokus


Uppdraget har innefattat tre delar:
1) Att göra en nulägesanalys.
2) Att ta fram förslag på en handlingsplan för det fortsatta arbetet.
3) Att ge förslag på vilket stöd som krävs i organisationen för att genomföra nödvändiga utvecklingsinsatser.

Tydligt budskap


Målet med granskningen är att hitta vägar för att fler elever i grundskolan ska nå uppsatta kunskapsmål. I går eftermiddag presenterades rapporten för kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, och förvaltningsledningen. Idag fick även skolans personal ta del av resultatet. Och budskapet i den skrivna rapporten är tydligt:

"Skolorna bör självkritiskt granska vilka förbättringar som kan göras inom skolans sfär. Kraven på elevernas förvärvade färdigheter och kunskaper i årskurserna F-6 bör höjas och högstadiet måste bli bättre på att stötta elever med särskilda behov. Skolledningen måste arbeta för att bli mer samspelta och kraftfulla i sitt agerande. Politikerna behöver ställa krav på uppföljning, redovisning och resultat ".

Utförd granskning


Granskningen baseras på dokumentstudier och intervjuer med förvaltningschef, skolledning, lärare och specialpedagoger på kommunens F-6 skolor och kommunens högstadieskola och representanter för Familjecentralen. 

Utredningen i sin helhet, med iaktagelser från respektive enhet, hittar du under rubriken relaterad information till höger på denna sida.  

Kontakt