Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-11-22

Vill du vara engagerad i din bygds utveckling?

Välkommen till en information- och inspirationskväll måndagen den 28 november kl. 18:00 i Torups Bygdegård.
  • Organisationen "Hela Sverige ska leva" informerar om sin verksamhet.
  • Information om Leaderprojektet "Vår by — Vår framtid" Läs mer om projektet på Facebook.
  • Lokala drivkrafter från Unnaryd berättar om hur de lyckats med att få igång arbetet med ett lokalt "Bygdeblad" samt om sitt arbete och sin vision om "Unneparken".
  • Kort information om projektet "Landsbygdsutveckling i Skandinavien - LISA".
  • Dialog om ett lokalt Landsbygdsråd.
             
Anmälan senast den 22 november till Lena Hagman (gärna via SMS)

Kontakt