Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2020-11-02

Asfaltering av gång- och cykelbanan vid Stora Skärshultasjön

Under inledningen av vecka 46 genomförs asfaltering av gång- och cykelbanan utmed Nissastigen i höjd med Stora Skärshultssjön. Arbetet beräknas ta två till tre dagar.

Det kommer att råda begränsad framkomlighet på sträckan för cyklister och fotgängare. Förbipasserande ombeds följa entreprenörens anvisningar.

Kontakt