Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2019-08-09

Om försenad tömning av hushållsavfall - inför helgen

Företaget Sandahls meddelar att man kommer att ha kört klart det mesta av de försenade ordinarie turerna idag fredag. Idag och under helgen körs även "städrundor" för att tömma de tunnor som missats. Niklas Jalonen på kundservice berättar att chaufförerna kör efter gps och ett digitalt system som markerar med en grön prick på kartan var varje tunna finns. Ibland saknas taggar på tunnan och då är det omöjligt att se var dessa står. Eftersom extrapersonalen inte har lokalkännedom kan det bli att tunnor missas. Hushållen ombeds att meddela Sandahlsbolagen om deras tunna inte blivit tömd. Det går också bra att lägga en plastsäck med hushållsavfall bredvid tunnan om den börjar bli full.

Du når företaget via telefon 0770-333 350 alternativt via

e-post sopor@sandahlsbolagen.se

Kontakt