Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2020-12-15

Omkopplingsarbete på det kommunala VA-nätet i Rydöbruk 16 december

Onsdag den 16 december kommer ett omkopplingsarbete att genomföras för kommuninvånarna anslutna till det kommunala VA-nätet i Rydöbruk.

Orsaken till omkopplingen är utbytet av en gammal ledningssträcka inne i Torup. Eftersom Rydöbruk har ett eget vattentorn kommer sannolikt omkopplingen inte att märkas av abonnenterna i Rydöbruk, men kommunen vädjar ändå till återhållsamhet med vattnet under arbetets gång.

Omkopplingsarbetet sker mellan klockan 07:00-16:00 på onsdag 16 december.

Under arbetet kan det bli lägre tryck än normalt och det finns även en risk för missfärgning av vattnet. Vi råder de boende som drabbas av missfärgat vatten att spola en stund för att få rent vatten, och att undvika vittvätt innan de sett att vattnet åter är utan missfärgningar.

Kontakt