Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad

Transport av vinkraftverk påverka trafiken genom Torup

Från och med vecka 20 (med start måndagen den16 maj) till och med vecka 24 (avslutas med söndagen den 19 juni) kommer det att ske transporter av vindkraftsverk genom Torup, vilket kommer att påverka trafiken genom samhället. Längre ner på sidan kan du se en karta över vilken väg transporterna kommer att ta, den blå streckade linjen makerar färdvägen.

För att underlätta transporterna kommer följande installationer längs Kyrkvägen temporärt att flyttas eller demonteras.

  • Gatubelysningsstolpar (Vattenfall)
  • Övriga stolpar (transportören)
  • Elskåp (E.on, vilket redan flyttats)
  • Blomkruka (Hylte kommun)
Körväg vindkraftverkstransport

Kontakt