Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2021-11-16

Ansök om stipendier ur Hylte kommuns skolfond

Det är dags att ansöka om stipendier ur Hylte kommuns skolfond till förmån för elever som är folkbokförda i Hylte kommun. Tillgängligt belopp för utdelning är i år 25 154 kronor.

För år 2021 utdelas stipendier inom följande ändamål:

  • Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärt flit,
  • Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,
  • Stipendium för fortsatt högre utbildning efter genomgången obligatorisk skola eller gymnasieskola,
  • Studiebesök och studieutflykter, lägerskolverksamhet, kulturell verksamhet, fritidsverksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,
  • Inköp av materiel eller annan utrustning.

Särskild ansökningsblankett skall användas, den finns att hitta längre ner på sidan under relaterad information eller fås från Hylte kommuns kontaktcenter, telefon 0345-180 00.

Ansökan skall vara inkommen och poststämplad senast måndagen den 6 december 2021.

Ansökan skickas till:
Barn- och ungdomskontoret
Hylte kommun
314 80 Hyltebruk

Kontakt