Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ansök om stipendier ur Hylte kommuns skolfond

Det är dags att ansöka om stipendier ur Hylte Kommuns skolfond till förmån för elever som är bokförda i Hylte kommun

Tillgängligt belopp för utdelning: 7.152 kr

För år 2015 utdelas stipendier inom följande av fondens ändamål:

Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.

Stipendium för fortsatt högre utbildning efter genomgången obligatorisk skola eller gymnasieskola

Särskild ansökningsblankett skall användas - ligger under relaterad info - eller fås från Hylte kommuns växel, tfn 0345-180 00.

Ansökan märkt "Skolfond" skall vara inkommen och poststämplad senast fredagen den 13 november 2015.

Skicka till: Barn- och ungdomskontoret Storgatan 8 314 34 Hyltebruk 

Kontakt