Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2020-10-29

Antalet bekräftade fall i kommunen ökar

Regionen ser en oroande ökning av antalet smittade i Halland. Under måndagen och tisdagen bekräftades 175 nya fall i hela länet. I Hylte kommun har man bekräftat sex nya fall de senaste två dagarna.

– Antalet fall ökar i samhället, just nu har vi totalt 73 bekräftade fall i kommunen och vi har även fått några fall i våra verksamheter. Vi vill uppmana alla att följa rekommendationerna om avstånd, social distansering och handhygien. Det är ytterst viktigt att vi tar nya tag nu och stannar hemma vid minsta sjukdomssymptom, säger Therese Reuter, stabschef.

Kommunen informerar berörda

Hylte kommun följer utvecklingen av antalet fall i kommunen och arbetar för att förebygga smittspridning. Vid smitta i en kommunal verksamhet informeras alltid berörda personer, exempelvis medarbetare, elever, vårdnadshavare, deltagare och anhöriga till brukare på berörd enhet. Detta för att uppmärksamma dem om att vara extra vaksamma på symptom hos sig själva eller hos familjemedlemmar. Däremot informeras inte allmänheten om vilken specifik enhet det gäller. Detta för att skydda den enskilda.

– Bedömning görs från fall till fall beroende på sekretess, annan lagstiftning, enhetens storlek, smittans omfattning och så vidare. Det beslutet fattas av respektive kontor i samråd med krisledningen. Syftet kan vara att minska ryktesspridning, dämpa oro, minska risken för smittspridning eller på rekommendation från Smittskydd Halland. Någon generell information om smitta i verksamheten via hylte.se eller kommunens Facebooksida görs inte eftersom smittan finns i hela samhället. Vi behöver alla vara vaksamma, säger Therese Reuter.

Undvik fysiskt kontakt vid besök inom äldreomsorgen

Den första oktober lyftes besöksförbudet på äldreboenden i hela landet. Sophia Lehnberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, uppmanar alla besökare till stor försiktighet vid besök hos anhöriga nu när antalet fall i samhället ökar.

– Det är jättesvårt att veta om man bär på en smitta innan man har fått ordentligt med symptom. Det absolut viktigaste nu är att hålla avstånden, att undvika kramar, pussar och handslag. Man ska också försöka att inte vara för många på en gång vid besök i till exempel särskilt boende eftersom lägenheterna är små.

Oroande ökning i Halland

Regionen Halland skriver i ett pressmeddelande att man ser en oroande ökning av antalet fall i hela länet. Under tisdagen registrerades 99 nya fall. Man ser också att antalet sjukhusvårdade ökar. Smittskyddsläkare Maria Rydberg Mo poängterar vikten av det egna ansvaret att stanna hemma vid minsta symptom, hålla avstånd till varandra inomhus och utomhus och tvätta händerna i minst 20 sekunder.

– Det absolut viktigaste för att hålla smittan nere är följa de råd som redan gäller. Om alla skulle följa råden hade vi inte varit i det läge vi är nu.

 

Om smittspårning

I Halland provtogs drygt 6000 misstänkta fall i veckan varav cirka 4 procent bar på smitta. När en person vid en provtagning bekräftats ha covid-19 görs en smittspårning av ansvarig läkare på vårdcentralen eller en smittspårare på Region Hallands smittspårningsenhet. Det man kartlägger är vilka personer som varit i kontakt med den person som bekräftats ha covid-19, under den smittsamma perioden, det vill säga från och med dygnet innan insjuknandet. Om du är en av dem som befaras ha blivit utsatt för smitta kommer du att få ett brev hem från smittspårningsenheten med förhållningsregler att följa.

Du kan läsa mer om lägesbilden i Halland på Region Hallands webbplats.

Läget i Halland - covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt