Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2017-09-18

Att vara förälder i ett nytt land

Att komma till ett nytt land med ett främmande språk och annorlunda seder är en stor förändring i livet. Som förälder kan man ställas inför utmaningar eftersom mycket är okänt i den nya kulturen. För att hjälpa nyanlända föräldrar anordnas en föräldrautbildning i Hylte kommun.

Sex somaliska kvinnor sitter och samtalar om hur det är att vara en familj i Sverige. De har alla flytt från oroligheterna i hemlandet och bor nu i Hyltebruk. Det är vitt skilda miljöer och en helt ny kultur med annorlunda seder.

I Somalia bodde de flesta i hus på landsbygden. Men här i Hylte bor de i lägenheter. De levde tillsammans med och väldigt nära sina släktingar. Så när det behövdes barnpassning kunde de alltid lämna barnen hos sina föräldrar.

– I Somalia hjälper man varandra, grannar och släktingar hjälper till.

De gör en jämförelse mellan svenska och somaliska familjer och konstaterar att i Sverige arbetar både mamman och pappan. Andra skillnader som de påpekar är att svenska familjer planerar och de sparar pengar. I Somalia tar kvinnorna hand om barnen och hushållet, de har inga tvättmaskiner, diskmaskiner eller dammsugare utan allt arbete sker för hand. De tycker att Sverige är bättre och en av kvinnorna inflikar:

– I Sverige är det inte krig.

Olika teman på träffarna

Föräldrautbildningen ”Älskade barn” anordnas av Hylte kommun tillsammans med Studiefrämjandet. Det här är fjärde gruppen föräldrar som går utbildningen. I de tidigare grupperna har deltagarna varit från Syrien, både män och kvinnor. Den här gruppen består av nio somaliska kvinnor.

Handledarna på utbildningen är Mona Faead och Margaretha Johansson och deras uppgift är att lotsa gruppen genom träffarna. Till sin hjälp har de ett antal bildkort med frågor som kan ställas till deltagarna för att få igång diskussionerna.

Materialet ”Älskade barn” är framtaget av Studiefrämjandet och består av olika teman: vardagslivet och framtiden, hur det är att vara familj i Sverige, nya roller i familjen, barns delaktighet, skolans betydelse, normer och värderingar, hälsa och sexualitet men också samhällsfrågor om socialtjänsten och svenska lagar. Exakt vilka teman som diskuteras under träffarna i Hyltebruk beror lite på deltagarna och deras önskemål.

Tycker om skolan i Sverige

De somaliska kvinnorna på föräldrautbildningen tycker att det är bra för barnen här i Sverige. De nämner att de kan få hjälp från barnavårdscentralen och vårdscentralen och att barnen har en framtid och kan utbilda sig. Något de ser positivt på är skolan.

– Skolan är gratis i Sverige. Man får böcker, pennor och mat.

I sitt hemland var de tvungna att betala för att gå i skolan och för att barnen skulle få skolböcker och annat material. Det serverades ingen skolmat utan barnen fick gå hem och äta. Fattiga familjer hade inte råd att låta barnen gå i skolan.

Diskussionerna går vidare och Margareta och Mona ställer frågor. De pratar om att det är viktigt att föräldrarna deltar i föräldramöten på förskolan och skolan, att man inte får slå sina barn, om barnens fritidsintressen och vilken tid barnen går och lägger sig på kvällarna.

I den här gruppen har de flesta små barn. Någon av dem har dock barn i tonåren. Föräldrautbildningen är en möjlighet för dem att träffa andra föräldrar i samma situation och prata om barnen, familjen och livet i det nya landet.

Det finns mycket goda erfarenheter från andra platser i landet där ”Älskade barn” har genomförts. Flera tusen föräldrar har nåtts sedan starten i Stockholm 2012. Här i Halland har utbildningen hållits i Laholm, Kungsbacka och Hylte. Projektet här i Hylte kommun pågår under två år så det kommer att bli fler föräldragrupper för nyanlända.

 

Föräldrautbildningar i Hylte

Det finns två olika varianter på föräldrautbildning i Hylte kommun:

”Vägledande samspel” är för de föräldrar som bor i Hylte kommun och har barn i åldern 0-18 år.
På träffarna diskuterar gruppen exempelvis vad barnens beteende står för, hur man som förälder hjälper dem att få en god självkänsla och vilken ledare man vill vara för sina barn.

”Älskade barn” riktar sig till nyanlända föräldrar, som har barn i åldern 0-18 år. Utbildningstillfällena blir en mötesplats för att diskutera föräldrarollen i det nya landet.

Kontakt