Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2018-10-18

Avloppsvatten har tryckt upp i fastigheter i Torup

Vid en underhållsspolning av en spillvattenledning på Lindvägen i Torup har vissa fastigheter drabbats av att avloppsvatten trängt upp genom rören och in i fastigheten.
Kommunens tekniker är på plats för att inventera de drabbade fastigheterna.
Berörda fastighetsägare uppmanas att i första hand ta kontakt med sina försäkringsbolag för anmälan och eventuella åtgärder som krävs, försäkringsbolagen tar sedan kontakt med Hylte kommun.

Kontakt