Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Beviljat statsbidrag till lågstadier och förskolor

Skolverket har beviljat Hylte kommun totalt dryg 3,5 miljoner kronor till regeringens lågstadiesatsning, samt statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Lågstadiesatsningen

Syftet med lågstadiesatsningen är att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. Tilldelat medel för lågstadiet i Hylte kommun är 2 367 330 kronor, som ska användas enligt följande:

  • utöka tjänst för speciallärare så att varje enhet inom Hylte kommun kommer att ha tillgång till en egen speciallärare.
  • utökning av administrativ personal som kan avlasta undervisande lärare med kopiering, blankettarbeten, beställningar och dokumentation. Dessutom avlasta och stötta vid mottagande av nyanlända elever så att lärarna kan ägna sig mer åt undervisning av elever.
  • anställa socialpedagoger/beteendevetare för att kunna avlasta lärarna genom att vara rastvakt, bussvakt, matvakt, åka med på slöjd, idrott, bad och övriga studieresor/kulturresor. De kan även stötta upp med att vara delaktiga i ett kontinuerligt värdegrundsarbete.

Mindre barngrupper i förskolan

Tilldelat medel för att minska barngruppers storlek och/eller undvika en planerad utökning av barngruppernas storlek är 1 227 500 kr för Hylte kommun. Totalt ska barngruppernas storlek minska med 40,9 antal platser för de förskolenheter som ansökan gäller. Statsbidraget ska användas till fem nya avdelningar inom Hylte kommun:

  • Fyra nya fysiska avdelningar (nya lokaler) kommer att upprättas för förskoleverksamheten.
  • En ny avdelning genom omorganisation av verksamheten (utomhuspedagogik).

Kontakt