Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2015-05-04

Bra skolresultat gör att kommunen utsågs till Årets klättrare

Förra året visade Hylte kommun upp stora förbättringar på området andel behöriga elever till gymnasiet. 91,3% av Hylte kommuns elever i årskurs nio var behöriga till något nationellt program, vilket kan jämföras med 2013 års andel på 80,7% och riksmedelvärdet på 86,4%.

Detta enligt den årliga undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), och som tack vare förbättringen på över 10 procentenheter har kunnat utse Hylte kommun till en av landets bästa klättrare 2014.

Rektor Tommy Fock är noga med att dela med sig av äran.  
– Vi mäter resultaten i nian men resan börjar redan i förskolan. Den här rosen ska delas ut till alla verksamheter.

Varje årskull är unik

Det goda arbetet i skolorna ger resultat. Engagerad, kompetent personal, organiserad stödverksamhet och täta utvärderingar med eleven i centrum skapar en tydlig och trygg verksamhet där elever och personal trivs och utvecklas.
– De sista tre-fyra åren har vi hela tiden blivit bättre. Förra året hade vi en topp med väldigt starka nior med väldigt höga betyg, vi var bland de bättre i Halland. Det är kul. Jag vill ändå att vi ska vara lite ödmjuka och komma ihåg att varje årskull är unik. Även om en klass får ett lägre betyg ett år så kan resan de gjort varit bättre än den starkaste klassen. Allt beror på var de startade ifrån.

En stor del av framgången bygger på goda relationer och ett bra bemötande mellan skolverksamhetens viktigaste parter; elev, vårdnadshavare och skola. När triangeln är intakt kommer de goda resultaten.
– Vi har väldigt duktig personal på skolan som är riktigt bra på att ha de här relationerna. De är beredda att vrida och vända på varje möjlighet för att eleven ska nå målen. Utmärkelsen som årets klättrare är ett kvitto på att det jobbet vi lägger ned fungerar.

Fakta KKiK
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanställer varje år kommuners olika nyckeltal och presenterar Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom flera områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna. Resultatet ger kommunen ett verktyg för jämförelse inom den egna kommunen över tid, och med nätverkskommuner. Läs mer om KKiK.

Kontakt