Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2021-09-10

Chefsbesök på kommunens skolor och förskolor

Den senaste tiden har kommunens alla skolor och förskolor fått besök av kommunchef Emma Gröndahl och barn- och ungdomschef Ulf Nilsson. Syftet med besöken har varit att få ta del av olika verksamheter inom förskola och skola, prata med personal, se lokaler och få rundvandringar inom enheterna. Besöken har skett smittsäkert och enligt rådande restriktioner. Vad har de då tagit med sig från besöken?
– Framförallt har jag blivit så oerhört imponerad av all kompetens som finns bland våra medarbetare både på skolor och förskolor. Det märks att det finns ett driv gällande att leverera en bra och kvalitativ utbildning och verksamhet. För mig har besöken varit oerhört givande när det kommer till att få en större inblick i det dagliga arbetet och att få kunna byta några ord med personal i olika verksamheter, säger Emma Gröndahl.

Barn- och ungdomschef Ulf Nilsson säger att besöken har varit nyttiga och att han även fått positiva signaler från personal i besökta verksamheter. Resultaten av besöken tar cheferna sedan med sig vidare i arbetet med utveckling av både verksamhet och lokaler.

Förhoppningen är att kommunchefen under den närmaste tiden ska kunna fortsätta besöka olika delar av kommunens verksamhet.
– Nu när restriktionerna lättas och i den mån smittspridningsläget tillåter det är min målsättning att besöka samtliga verksamheter i kommunen. Det är både nyttigt och givande att få att se verksamheterna när de är igång, men framförallt är det bra för mig att få möjlighet att ha en dialog med våra medarbetare som arbetar nära våra medborgare. Det handlar framförallt om att öka min kompetens om kommunens olika verksamheter och att jag ska få en större förståelse för de utmaningar som respektive verksamhet befinner sig i. Det är också fantastiskt roligt att få träffa våra medarbetare och höra om allt gott arbete som bedrivs runt om i kommunen, säger Emma Gröndahl.

Emma Gröndahl och Ulf Nilsson

Ulf Nilsson och Emma Gröndahl besökte Torups skola

Kontakt