Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2020-10-01

Dagverksamheterna inom omsorgen öppnar igen

I oktober öppnar kommunen återigen de dagverksamheter inom omsorgsnämndensverksamhet som varit tillfälligt stängda på grund av pandemin. Verksamheterna har säkrats upp för att förebygga smittspridning.
Det här är efterlängtat. Vi har fått många frågor om när vi öppnar igen, berättar Annika Svenhag-Månsson, enhetschef inom socialpsykiatri och LSS.

Den 12 mars i år togs ett ordförandebeslut på att tillfälligt stänga vissa av omsorgsnämndens verksamheter på grund av covid-19. Detta då Folkhälsomyndigheten kom med nya rekommendationer med anledning av att risknivån för smitta i samhället var mycket hög. Syftet var att skydda känsliga grupper, så som äldre och multisjuka. Verksamheterna som stängdes var:

  • De öppna dagverksamheterna på särskilt boende; Malmagården, Sjölunda och Höstro
  • Daglig verksamhet LSS och dagverksamhet enligt SoL för människor med psykisk funktionsnedsättning
  • Frivillig verksamhetens fyra mötesplatser i Hyltebruk, Unnaryd, Torup och Rydöbruk

Nytt beslut

Förra veckan fattade omsorgsnämnden ett beslut om att återigen öppna verksamheterna. Samtliga har tagit fram handlingsplaner för hur de ska kunna bedriva en säker verksamhet och förebygga smittspridning. I ett första läge är dagverksamheten på kommunens särskilda boenden endast öppen för de äldre som bor på boendet, inte för personer i eget boende utanför verksamheten. Lokalerna har anpassats för att deltagarna ska kunna hålla avstånd till varandra.
– Vi börjar lite försiktigt nästa vecka med aktiviteter för mindre grupper med boende från en och samma avdelning. Vi avvaktar och ser hur smittoläget i samhället utvecklar sig innan vi öppnar upp för deltagare utifrån, säger Mona Adolfsson, enhetschef.

Guldkanten öppnar igen

Guldkanten som bedriver verksamhet för daglediga som vill delta i olika aktiviteter och träffa nya och gamla vänner öppnar sin verksamhet den 12 oktober. Dock kommer det nu att krävs föranmälan till aktiviteterna för att undvika trängsel i lokalerna. Mötesplatserna i Unnaryd, Torup och Rydöbruk avvaktar man med.

– Det är svårt att säga hur efterfrågan för besök på mötesplatserna kommer att se ut. Det är många som hört av sig och sagt att de vill komma men smittspridningen i samhället har stor betydelse eftersom många av besökarna tillhör riskgrupp säger Mona Adolfsson, enhetschef för Kommunrehab.

Mindre grupper

Helena Nilsson, enhetschef för dagligverksamt för LSS målgrupp, berättar att man med start på måndag, 5 oktober, inledningsvis driver en uppdelad verksamhet där deltagarna är välkomna att delta på halvtid.
– Inom vår verksamhet har vi delat upp gruppen så att halva gruppen kommer på förmiddagen och halva på eftermiddagen. Allt för att minska trängsel och säkra verksamheten efter konstens alla regler.

Samtliga verksamheter har vidtagit flera åtgärder för att säkra upp verksamheten och förebygga smittspridning. Man har bland annat anpassat möblering, förändrat servering av fika och lunch och utökat städningen. Man kommer också att arbeta med att både påminna verbalt men även ha bildinstruktion på hur och när deltagarna ska tvätta och sprita sina händer och varför detta är viktigt.

Kontakt