Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

En ovanligt vanlig historialektion

I Hylte tas alla nyanlända och asylsökande grundskoleelever emot på ett likartat sätt. På ”Enheten för nyanlända” får de sin skolstart i en mottagningsklass och undervisningen sker enligt samma kursplaner och mål som på alla andra skolor.

Eleverna i klass 6-9 på ”Enheten för nyanlända” (EFNA) har historialektion. Under två veckor har de läst om Grekland under antiken och om stadsstaten Aten. Idag har de grupparbete och de diskuterar demokrati, folkstyre och att endast fria män fick rösta.

Läraren Jacqueline Rumpunen ställer då och då frågor till eleverna och det viftas ivrigt med händerna för det är många som vill svara. En stund glider de bort från begreppet demokrati och pratar istället om diktatur.

– Det är viktigt att ta tillvara på den kunskap de har, säger Jacqueline.

De gör en jämförelse mellan demokrati i Grekland för 2500 år sedan och hur det ser ut i Sverige idag. Detta kommer de att läsa mer om och Jacqueline berättar att målet är att klassen lite längre fram ska vara med på ett av kommunfullmäktiges möten för att se hur det går till.

Ambitiösa och engagerade

Det är en helt vanlig historialektion med engagerade elever som är framåt och vill visa vad de lärt sig. Samtidigt är det en ovanlig historialektion då barn som talar persiska, somaliska och arabiska samtidigt ska förstå vad deras lärare säger på svenska.

Med ett leende påpekar Jacqueline att man måste vara lite skådespelare för att kommunicera på lektionerna. Hon har också god hjälp av studiehandledaren Yamam Hashem som översätter till och från arabiska då det behövs. Det är inte alltid lätt att uttrycka sig på svenska, men eleverna i klassen försöker så gott de kan. Det syns hur frustrerade de blir när de inte hittar orden för att prata om demokrati. Men Jacqueline och Yamam uppmuntrar och bistår.

– Det är en rolig elevgrupp. De är ambitiösa och vill så mycket, säger Jacqueline.

Likvärdig skolgång för alla

”Enheten för nyanlända” bildades för ungefär ett år sedan. De håller till i paviljonger invid Örnaskolan i Hyltebruk. Idag finns det runt 50 barn i mottagningsklasserna, fördelat på tre grupper: årskurs 1-2, 3-5 och 6-9.

– Det kom tio nya barn i januari och tio i februari, berättar rektor Linnea Rosengren.

Under 2-3 månader sker en kartläggning för att hitta varje elevs styrkor och utvecklingsområden. Parallellt med kartläggningen har eleverna lektioner i svenska, engelska, historia, biologi med mera precis som på vilken annan skola som helst.

– Undervisningen är en viktig del. Vi undervisar i teoretiska ämnen och sätter betyg, tillägger Linnea.

Tiden i mottagningsklass på ”Enheten för nyanlända” ska vara tillfällig. Planen är att eleverna sedan ska placeras i en vanlig klass. Det betyder att det hela tiden blir ett flöde både in och ut av elever som kommer från olika länder, talar olika språk och har gått olika länge i skolan både i sina hemländer och här i Sverige. Det är viktigt att tänka på att alla barn har rätt till samma undervisning och likvärdig skolgång.

Kontakt