Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2019-07-30

Förfrågan om nytt vänortssamarbete

Från vänster på bild; Fritz Allendorf, entreprenör i Unnaryd, kommunråd Anna Roos (C) och borgmästare Bert Knoblauch.

Kompetensförsörjning, integration och jämställdhet är några av områden som kommunråd Anna Roos (C) kan tänka sig att samarbeta kring i ett vänortsbyte med den tyska staden Schönebeck an der Elbe. I höst utreds förutsättningarna och fattas beslut om ett eventuellt samarbete.

Redan förra sommaren inleddes ett samtal om ett framtida vänortssamarbete mellan Hylte kommun och staden Schönebeck an der Elbe i norra Tyskland. I våras gav kommunstyrelsens presidium ett uppdrag till
kommunledningskontoret att undersöka möjligheten och intresset för ett eventuellt samarbete. I juli träffade kommunråd Anna Roos (C) borgmästaren Bert Knoblauch under hans semesterresa till Unnaryd.

- Det är alltid roligt att få en förfrågan om ett samarbete, men det viktiga är att vi först hittar en gemensam frågeställning att samarbeta kring. Det båda parter är överens om är att det ska vara ett samarbete som kommer såväl våra verksamheter, som kommuninvånare och föreningar till del. Vi vill inte skapa
något där bara den högsta ledningen träffas.

Angelägna frågor

Områden som diskuterats är kompetensförsörjning, integration och jämställdhet. Man lyfter även olika projekt inom ungdomsverksamhet och föreningsliv som möjliga samarbetsprojekt.
- Schönebeck är en stad med ett strakt kultur- och föreningsliv. De har en lång tradition av bland annat körsång där vi säkert kan ha ett utbyte vid olika evenemang, bland annat anordnar de en körfestival varje år. De anordnar även olika motionslopp i stadens kanal där de skulle kunna ha ett utbyte med exempelvis Racing into the woods.

- Vi har också lite större frågor som exempelvis kompetensförsörjning. Schönebeck har en åldrande befolkning och arbetar liksom vi med frågan hur vi ska få samhällsservicen att räcka till. Där har vi kommit en bit i vårt digitaliseringsarbete som vi säkert kan dela med oss av. Integration och kompetensförsörjningen till våra företag är andra viktiga frågor där orterna har liknande utmaningar.

Kulturellt utbyte

Anna Roos (C), berättar att Schönebeck beviljats Eu-medel till ett ungdomsprojekt där de hoppas att även Hylte kommun vill vara med, tillsammans med ungdomar från Litauen och Turkiet.
- Det är jätteviktigt för våra ungdomar att de får chansen att ge sig ut och träffa ungdomar från andra länder, träna att prata de språk de lärt sig i skolan och ta del av andra kulturer.
- Vi ska naturligtvis i första hand arbeta för våra kommuninvånare men i det arbetet är det också viktigt att lyfta blicken och ta del av det som är större, som sträcker sig över länet, landet och Europa. Vi behöver både inspirera och inspireras. Vi har många goda idéer men allt vet vi inte och då är det viktigt att se vad andra gör.

Kontakt