Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2019-08-03

Fortsatt avrådan att bada i sjön Unnen

Det är ännu oklart om vad som orsakat de höga halterna av bakterien E.coli i sjön Unnen. VA-personal i beredskap har granskat såväl reningsverk och pumpstation, som ligger på andra sidan sjön. Det finns inget som tyder på att något orenat vatten gått ut. Ortsbor har hört av sig till kommunen och meddelat att det förekommit stora mängder med gräsänder på badplatsen under sommaren.

Inget bad

Enligt folkhälsomyndigheten är förekomsten av höga halter E.coli i badvatten ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Då finns en risk att det även kan finnas andra bakterier, virus eller parasiter i vattnet som man kan bli sjuk av. Därför avråds allmänheten från att bada i sjön tills att provsvaren återgått till det normala. Nya prover tas på måndag morgon, 5 augusti. Provsvaren brukar ta 1-2 dagar.

Råd om hälsa

Om du drabbats av magsjuka i form av kräkning eller diarré och behöver råd eller vård kontakta din vårdcentral eller sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177.

Frågor om badvatten

Är du nyfiken och vill veta mer och badvatten och badvattenkvalité kan du läsa på havs- och vattenmyndighetens hemsida via länken nedan.

Frågor och svar om badvattenlänk till annan webbplats

Kontakt