Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2015-06-03

Gymnasieskolan utreds vidare

I måndags meddelade den politiska ledningen i Hylte kommun att de inte ser ett elevunderlag för att driva Hylte Gymnasieskola vidare. Under veckan som gått har skolans ledning och personal kommit med synpunkter och idéer om hur kommunen på kort eller lång sikt kan stärka verksamheten. Bland annat har man lyft möjligheten att försöka hitta eventuella samordningsvinster mellan Introduktionsprogrammet (IM), som idag är lokaliserat i Hyltebruk, och Vildmarksgymnasiet och Traineegymnasiet.

Samordningsvinster utreds

Idag beslöt barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott att ge barn- och ungdomskontoret i uppdrag att utreda hur man kan skapa möjligheter till samordningsvinster mellan IM och Hylte gymnasieskola i Unnaryd. Kontoret får även i uppdrag att undersöka vad som krävs för att kunna erbjuda eleverna på IM att kunna läsa för behörighet att söka högskoleförberedande program.

Nytt beslut i augusti

Utredningen ska vara färdig till Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 19 augusti.

- Vi tar naturligtvis till oss alla goda förslag innan vi fattar ett definitivt beslut i frågan. På dagens arbetsutskott föreslog därför majoriteten att göra en utredning om vilka effekter en samverkan mellan IM och gymnasieskolan kan ge. Förslaget om avveckling avvaktas därför till efter utredningens svar vid nämndens möte i augusti. Arbetsutskottet var eniga, berättar Ronny Löfquist (S) kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet om antagningsstopp för läsåret 2015-16 står fast.


Kontakt