Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2017-06-15

Hylte får pengar för språkvänsprojekt

Hylte kommun får 475 000 kronor från Länsstyrelsen för att utveckla en verksamhet kring språkvänner/flyktingguider. Projektet startar till hösten och målet är att bygga broar mellan nyanlända och svenskfödda.

Runt om i landet finns det personer som är språkvänner eller flyktingguider, som de ibland också kallas. En språkvän är en person som på sin fritid umgås med en nyanländ. Det handlar om att ha trevligt och trivas tillsammans och samtidigt så lär sig den nyanlända språket och får en länk in till det svenska samhället.

Nu har det blivit dags för Hylte kommun att införa språkvänner/flyktingguider. Hylte kommun har fått 475 000 kronor från Länsstyrelsen för att bygga upp en verksamhet kring den här volontärsverksamheten.

Hitta nya vänner

Arbetet kommer att drivas som ett projekt under 16 månader. Hylte kommun är projektägare men genomför projektet tillsammans med Svenska kyrkan. Civilsamhället i övrigt med föreningar och organisationer kommer också att involveras i projektet.

För att bli språkvän ska man vara etablerad i Hylte kommun och kunna språket. Man kan vara infödd svensk eller svensk med invandrarbakgrund. Det kan vara en person eller en familj.

De som blir språkvänner kommer att matchas mot nyanlända så att det blir personer som kan passa tillsammans och ha liknande intressen. Den här matchningen kommer att göras av en projektledare som även kommer att delta på det första mötet. Därefter är det fritt att fortsätta träffas och man avgör själv hur länge och ofta man vill träffas.

Att vara språkvän är en chans att hitta nya vänner samtidigt som man kan utvecklas som person. Det handlar om att bygga broar mellan svenskar och nyanlända.

Matlagning och promenader

I projektet här i Hylte kommun kommer även aktiviteter att anordnas dit deltagarna bjuds in. Bland annat planeras att ha matlagningskvällar där svenskar och nyanlända kan lära varandra att laga maträtter från olika kulturer. Tanken är också att starta promenadgrupper där svenskar och nyanlända kan promenera tillsammans och prata. På så sätt främjas även hälsan.

Ett viktigt syfte med projektet är att motverka och förebygga okunskap, fördomar och segregation. Det finns ett behov av att skapa mötesplatser och utöka antalet sammanhang i Hylte där nyanlända får möjlighet att träffa och lära känna andra kommuninvånare som antingen är födda i Sverige eller har varit här under en längre tid. Språkvänsprojektet är ett sätt.

De nätverk som byggs genom möten och nya relationer ökar dessutom förutsättningarna och möjligheterna för att den nyanlände att komma in i det svenska samhället och i förlängningen komma ut på arbetsmarknaden.

Språkvänsprojektet startar i september och kommer att pågå till 30 december 2018. Förhoppningen är att få till en verksamhet som fortgår även efter projektets slut.

Kontakt