Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Hylte kommun lånar ut kommunal mark för bete eller foder

Svartvit ko på bete kikar fram bakom en sommargrön buske

Nu har även Hylte kommun sett över sitt markbestånd för att kunna erbjuda hjälp till de lantbrukare och privatpersoner som på grund av sommartorkan har svårt med foder eller bete till sina djur.

Rickard Linder, GIS-ingenjör på samhällsbyggnadskontoret berättar att man nu kartlagt vilken mark som kan vara lämplig.
- Vi har tagit fram kartor över kommunal mark som kan vara aktuell. Vi har totalt cirka 88 hektar mark över hela kommunen, en del av den kan lämpa sig för ändmålet.

Samhällsbyggandskontoret har tagit fram kartor där man markerat vilka områden som ägs av kommunen och som kan vara lämpliga att låna ut. Kartorna finns nu på kommunens kontaktcenter på Storgatan 8 i centrala Hyltebruk. Intresserade ombeds kontakta kontaktcenter för att få information om var marken finns, för att därefter åka och titta på den. (De digitala kartorna finns även på kommunens hemsida under rubriken Bygga och bo/djur och djurskydd. Se länken längts ned på denna sida.) Är marken ledig och av intresse upprättas en ansökan hos kontaktcenter eller via en blankett på hemsidan. Beslut om utlåning fattas av samhällsbyggnadskontoret. Det är först till kvarn som gäller.

- Vi upprättar en skriftlig överenskommelse fram till sista september. Vi försöker att hålla det så enkelt som möjligt, säger Angelica Johansson, bygglovshandläggare.

Kartläggning pågår

Kommunråd Anna Roos (C) som initierade insatsen säger att läget för många djurägare är akut och då får man agera snabbt vilket medför att handläggarna på kommunen inte hinner kartlägga all mark innan man tar emot ansökningar.

- Vi kan i dagsläget inte garantera att all mark på kartorna är tillgänglig. Där få vi hjälpas åt och titta från fall till fall. Vi arbetar med att uppdatera våra arrendeavtal men vi har inte kommit så långt att vi i förväg kan säga att all mark är ledig. Allt eftersom ansökningarna kommer in går vi in och tittar specifikt på respektive område. När man åker ut ser man ju också om marken är oanvänd eller om den används. Det kan ju vara så att ett område har en arrendator som inte längre nyttjar marken, i det fallet kan vi kontakta registrerad arrendator, säger Anna Roos (C).

Om du som redan arrenderar mark av kommunen upptäcker att din mark finns med på någon av kartorna vänligen meddela kontaktcenter så uppdateras kartorna.

Privata markägare erbjuder mark

Även privata markägare har hört av sig till kommunen med erbjudande om mark de har att låna ut. Just nu finns det mark i Hyltebruk, Långaryd och Torup för den som är intresserad.
- Vi förmedlar kontakten mellan de som har mark och den som vill låna. Är man intresserad av att låna eller om man äger mark så kan man ringa oss på kontaktcenter så förmedlar vi kontakten, berättar Elin Lundgren, processledare på kontaktcenter.

Regler för utlåning

När den som ansöker tittat på marken och samhällsbyggnadskontoret gett klartecken görs en skriftlig överenskommelse om utlåning som upphör per automatik den 30 september. Följande regler har vi hämtat från Värnamo kommun som var en av de första kommuner som gick ut med erbjudandet och de gäller även i Hylte kommun:

  • Lantbrukaren eller den som slår gräset får inte betalt för att de klipper, däremot får de behålla gräset.
  • Gräset får inte säljas. Det får bara användas som foder till de egna djuren.
  • När balarna är plastade ska de tas bort omgående.
  • Arbetet ska utföras på ett professionellt sätt. 
  • Det här är ytor som vi normalt inte slår på det här sättet. Det kan därför finnas stenar, burkar, plast och annat olämpligt i gräset.
  • Först till kvarn gäller. Kommunen kan inte ge några garantier eller hållas ansvarig för markens beskaffenhet (inkluderat skador på djur på grund av nedskräpning). Om du släpper djur på bete är du skyldig att stängsla in markområdet, utöva tillsyn och ta bort stängsel när säsongen är över.

Den som är intresserad av en yta hör av sig till kontaktcenter på telefon: 0345-180 00 alternativt skickar ett mail till kontaktcenter när de digitala kartorna är publicerade.

Det finns även nationella sidor på sociala medier där markägare och djurägare kan mötas. En av dem heter Foderhjälpen 2018 och är uppdelad länsvis.

Digitala kartor

Kontakt