Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2017-04-13

Hylte kommun satsar på skolan och förskolan

Stigert Pettersson, barn- och ungdomschef

Lärare ska ges tid att vara just lärare, icke behörig personal ska ges möjlighet till fortbildning och antalet 1:e lärare ska öka inom både skola och förskola. Just nu pågår en av de största satsningar på förskola och skola som någonsin gjorts i Hylte kommun.

Det är en spännande resa barn- och ungdomskontoret inlett med föresatsen att lyfta förskolan och skolan i Hylte kommun. Skoledargruppen har gemensamt identifierat ett antal huvudprocesser som de önskar arbeta vidare med. Fortbildning i samarbete med högskolor och universitet är en efterfrågad och viktig del. Stigert Pettersson, barn- och ungdomschef, berättar att målet är att alla förskollärare och lärare deltar i en fortbildning på avancerad nivå. Det arbetet är redan igång.

Just nu utbildas 1:e lärare. Man kommer även utbilda specialpedagoger och förskollärare i att leda forskningscirklar. Det görs i samarbete med Högskolan i Halmstad och till hösten även med Göteborgs Universitet. Fler kommer att erbjudas att gå utbildningen som ger högskolepoäng. Några medarbetare kommer även att få chansen att läsa på magisterprogrammet.

- Vi hoppas att både de som redan arbetar hos såväl som nya medarbetare känner att vi vill satsa på dem och på att de får goda möjligheter att utvecklas i sitt uppdrag i Hylte kommun, säger Stigert Petersson, barn- och ungdomschef.

Mer planeringstid

I planen finns även att personal som arbetar som barnskötare i dag ska ges möjligheten att via uppdragsutbildning läsa in en förskollärarutbildning. Man ser även över hur man kan stärka det pedagogiska uppdraget som förskollärare och lärare.

- Det kan bland annat innebära att vi lägger in planeringstid för förskollärare. Inom skolan tittar vi på samma sätt hur vi kan stärka och utveckla lärares pedagogiska uppdrag bland annat genom att se om andra yrkesgrupper kan avlasta, exempelvis i det administrativa arbetet. Vi tittar även på hur vi i större utsträckning kan använda lärarassistenter eller ”hjälplärare” som stöd, med exempelvis ett visst ansvar för undervisningen, säger Stigert Pettersson.

Nya tjänster

Vissa yrkesgrupper har redan tagits in för att stötta och stärka arbetet ute på skolorna och förskolorna. Bland annat har barn- och ungdomskontoret anställt socialpedagoger, studiehandledare, fyra värdegrundspedagoger och flera integrationsvärdar. Inom ramen för bland annat den statliga satsningen kommer man även att öka antalet tjänster som ingår i elevhälsan såsom kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och speciallärare.

- Vi annonserar fortlöpande ut ett flertal tjänster inom våra skolor och förskolor. Flera av dem är 1:e lärartjänster. Vi ser även att det inom förskolan behöver utvecklas tjänster som 1:e förskollärare. Mitt tips är att hålla utkik på kommunens webbplats, lediga jobb.

Digitalisering

Hylte kommun har precis även startat ett större investeringsarbete i att digitalisera förskolan och skola. Kommunfullmäktige har anslagit extra medel för en större satsning på både kompetensutveckling och ökad täthet av digitala lär-resurser. Tre IT-pedagoger har anställts för att stötta förskolor och skolor i arbetet att utveckla de digitala lärmiljöerna.

Gemensamt arbete

Stigert Pettersson berättar att det händer många positiva saker inom skolornas verksamhet nu. Utöver kompetensutveckling och digitalisering, satsas det även på nya lokaler på flera orter. En ny skola för gymnasial- och vuxenutbildning är på gång och under det senaste året har kommunen satsat extra medel på att höja lönerna för förskollärare och lärare.
- Vi har ett viktigt uppdrag och en spännande utvecklingsresa framför oss. Vi hoppas som sagt att gamla och nya medarbetare känner ambitionen, ser möjligheterna och vill vara med. Tillsammans gör vi skillnad.

Kontakt