Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Hylte kommun söker dig som vill göra skillnad

Du har kanske hört begreppen förut – god man, kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem. Men vad innebär orden egentligen och vem kan få ett uppdrag? Hylte kommun söker dig som kan tänka dig att ställa upp och hjälpa en annan människa.

God man

Som god man hjälper du en annan människa, barn eller vuxen, att bevaka sin rätt i samhället. Det kan exempelvis handla om att sköta en vuxen människas ekonomi eller att se till att ett barn som kommit ensam till Sverige får den omsorg och stöd hen behöver under sin första tid i Sverige. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet i kontakten med myndigheter under tiden för godmanskapet. I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga vården och tillsynen av barnet, det ansvarar socialtjänsten för.

Kontaktfamilj och kontaktperson

En kontaktfamilj fungerar som ett extra socialt nätverk och tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem, en eller flera gånger i månaden. Orsaken till behovet kan vara att föräldrar behöver hjälp med avlastning, eller att ge barn miljöombyte och stimulans. En kontaktfamilj är uteslutande till för barn eller ungdomar, medan en kontaktperson däremot finns som stöd även för vuxna. En kontaktpersons uppdrag kan se mycket olika ut beroende på den enskildes behov. Ofta handlar det om ett personligt stöd, men kan också handla om mer praktisk hjälp, någon eller några gånger i månaden.

Familjehem

En större insats görs av ett familjehem. Ett familjehem är en familj som har tid och kraft över och som gärna vill hjälpa någon annans barn genom att låta barnet bo tillsammans med familjen. Familjehemmet kan bestå av vuxna som studerar eller arbetar, är gifta, sammanboende eller ensamstående och ha olika kulturella bakgrunder. Hur länge barnet bor i familjehemmet kan variera från en kortare period till hela uppväxten.

Olika erfarenheter en fördel

Ställer man upp och blir kontaktfamilj, kontaktperson eller familjehem så får man handledning och ekonomisk ersättning för omkostnader. Ersättningens storlek beror på uppdragets svårighetsgrad och hur ofta man träffas. Familjecentralen som ansvarar för uppdragen ser mycket till personlig lämplighet och försöker hitta personer som passar bra ihop. Familjer och personer med olika erfarenhet och förutsättningar är välkommet. Men gemensamt för de som ställer upp är att de ska vara trygga i sig själva, ha en stabil livssituation och ha känslomässigt utrymme kvar för andra medmänniskor.

Anmäl ditt intresse

Kan du/ni tänka dig/er att ställa upp och hjälpa en annan människa? Kontakta gärna Familjecentralen på telefon 0345-182 40 för att få veta ännu mer. Du hittar också intervjuer med tre familjer som berättar om sina uppdrag i en pdf till höger på denna sida.

När det  gäller gode män och förvaltare samarbetar Hylte med kommunerna Laholm och Halmstad. Därför är du välkommen att kontakta Överförmyndarkansliet i Halmstad. Du når Överförmyndarkansliet i Halmstad på telefon 035-13 73 01.

Kontakt