Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2017-02-14

Hylte kommun uppmärksammas som god arbetsgivare

Varje år utser företaget Karriärföretagen 125 privata och offentliga företag i Sverige som bedriver det bästa och mest kvalitativa varumärkesarbetet som arbetsgivare, även kallat employer branding. I år är Hylte kommun med på topp-listan.

Karriärföretagen har sedan år 2002 utsett Sveriges främsta arbetsgivare. Syftet med Karriärföretagen är att visualisera de bästa arbetsgivarna för yrkesverksamma och nyexaminerade från högskolorna. Över 5000 företag, 600 statliga verk, myndigheter och kommuner är årligen med i processen. I urvalsprocessen granskas relevanta kriterier för att säkerställa att arbetsgivaren bedriver ett kvalitativt varumärkesarbete, det vill säga att företaget eller organisationen uppfyller de krav som krävs för att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare.

Några av kriterierna i urvalet är hur kommunen arbetar med mångfald och jämställdhet, karriär- och kompetensutveckling, rekrytering, värdegrundsarbete, lyhördhet, miljö- och hållbarhet och transparens. I år deltog Hylte kommun i granskningen och utsågs till Karriärföretag 2017 i gott sällskap av företag som Volvo Group, ABB med flera. Thomas Löwenäng, personalchef, berättar att målet är att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
- Detta är ett steg på vägen, ett kvitto på att vi gör rätt saker i Hylte kommun. Det är roligt men vi är inte nöjda med det.

En positiv process

Thomas Löwenäng berättar att Hylte kommuns arbete för att ständigt utvecklas som arbetsgivare har pågått i många år men har intensifierats från hösten 2016. Personalenheten fick i höstas ett politiskt uppdrag att ta fram en strategi för hur man skulle arbeta med arbetsgivarvarumärket, employer branding, inom tre prioriterade områden; arbetsbelastning och arbetsmiljö, balansen mellan arbete och fritid och flexibla arbetsförhållanden.
- Vi har tidigare gått ut och frågat våra medarbetare hur man ser på Hylte kommun som arbetsgivare och vad man önskar. Dessutom har vi tittat på vad potientiella medarbetare efterfrågar hos en arbetsgivare. Dessa underlag använder vi som grund till fortsatt arbete.

Fokus på rekrytering och arbetsbelastning

Thomas Löwenäng berättar att huvudfokus nu ligger på att utveckla arbetet kring arbetsmiljö och rekrytering. Hylte kommun liksom många andra arbetsgivare behöver hitta metoder för att arbeta med rekrytering inom bristyrken och även minska arbetsbelastningen inom många verksamheter.
- Problemet inom många yrken är inte främst lönesättningen utan mest kring arbetsbelastningen.
Vi behöver frigöra tid för kärnuppdraget och att vi har nöjda medarbetare så att vi kan möta kompetensbehovet idag och i framtiden.

Kontakt