Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2019-03-26

Hylte kommun varslar om uppsägning

Idag lägger Hylte kommun ett varsel hos arbetsförmedlingen om att säga upp motsvarande 30 heltidstjänster inom skola och förskola. Exakt vilka som berörs är inte klart, utan kommer att avgöras efter förhandlingar med de fackliga organisationerna.

Barn- och ungdomskontorets verksamheter har under kort tid vuxit med cirka 200 nya medarbetare till dagens totalt 546 medarbetare. De nya tjänsterna finansierades till stora delar av särskilt riktade stadsbidrag som nu minskar.
Yrkesgrupperna som nu varslas är integrationsvärdar, studiehandledare och elevassistenter. Det vill säga personal som under åren med stor inflyttning av många nya elever fungerade som en extra resurs till lärare och elever.
– Vi tar inte bort alla anställda ur de här tre personalgrupperna, det kommer självklart fortfarande att finnas resurspersoner kvar. Verksamhetscheferna har sett över sina organisationer och anpassat så att varje barn och elev ska få det stöd som de behöver, säger Ann-Christine Johansson, barn- och ungdomschef.

Förhandlingar pågår
Nu inleds övertalighetsförhandlingar med fackliga organisationer utifrån kvalifikationer, organisationens behov och turordningslistor. Processen beräknas pågå fram till sommaren, hur lång uppsägningstiden blir för de berörda varierar beroende på deras anställningstid och ålder. Det är kommunens personalenhet som ansvarar för det arbetsrättsliga i processen, men vilka medarbetare som berörs är inte klart.
– Det kan vi inte svara på ännu, det beror på de lokala förhandlingarna som pågår i verksamheterna och på hur turordningslistan kommer att se ut. Det vi vet är att det rör sig om motsvarande 30 heltidstjänster, säger Monica Randelid, personalchef.

Kontakt