Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad

Hylte ökar i företagsklimat (igen)

Hylte klättrar mest av kommunerna i Halland i Svenskt näringslivs mätning av företagsklimat

Igår, den 23 maj, kom första resultatet av Svenskt näringslivs mätning av företagsklimatet i Sverige. Hylte kommun gör ett bra resultat och ökar i den sammanlagda bedömningen från förra årets resultat på 3,29 till årets resultat på 3,6. Det innebär att Hylte tar steget över Sverigesnittet som ligger på 3,46.

I mätningen har företag fått svara på en enkätundersökning med frågor som rör kontakter med kommunen, kommunens attityd till företagande, myndighetsutövning, information och dialog, förutsättningar för företagande och brottslighet mot företag.

- För mig är det viktigt att ha en bra och nära dialog med företagen. Det är i samtalen och besöken som vi får höra vad företagen tycker är viktigast, vilka problem som finns och vad som kan förbättras. I resultatet ligger vi ganska stadigt på dessa frågor, strax över Sverigesnittet. Vi kommer att fortsätta utveckla dialogen med företag och lyssna in deras behov. Resultatet är stabilt, men vi strävar efter att bli ännu bättre, säger kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S).

Tredje bästa kommun i Halland

Hylte är den kommun som ökar mest i hela Halland och av de Halländska kommunerna placerar sig Hylte som tredje bästa kommun i det sammanfattade omdömet. I jämförelse med förra årets resultat visar mätningen att företag är avsevärt mer nöjda med företagsklimatet i kommunen. Likt tidigare mätning, Insikt där Hylte kommun placerade sig som sjätte bästa kommun i Sverige Länk till annan webbplats., visar även det här resultatet att Hylte går framåt i attityd, service och bemötande gentemot företag. Av de flesta fall i kontakt med kommunen gällande ärenden inom tillsyn och tillstånd.

- Det gör mig både stolt och glad att se Hylte kommuns företagare upplever ett förbättrat företagsklimat. Mätningen visar att vårt långsiktiga arbete med effektiv myndighetsutövning och ett gott bemötande ger resultat. Men vi ser också områden där vi behöver förbättra oss för att fortsätta stärka företagsklimatet i Hylte kommun. Ett sådant område är bland annat brottslighet, där vi under våren har påbörjat ett arbete med att utveckla brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. I det arbetet ingår bland annat att vi förstärker vår samverkan med polisen, säger kommunchef Emma Gröndahl.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder

Ett område där företagare i Hylte kommun uppger att de vill se mer utveckling är inom brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Under våren har Hylte kommun i samarbete med stiftelsen Tryggare Sverige och Länsstyrelsen skickat ut en trygghetsundersökning vars syfte är att belysa utmaningarna med brottslighet och otrygghet i näringslivet. Resultatet av trygghetsmätningen kommer att presenteras under våren och kommer att ligga till grund för planering och samordning av lämpliga insatser.

Svenskt näringsliv - företagsklimat Länk till annan webbplats.

Svenskt näringsliv – Så trivs de halländska företagen i sin kommun Länk till annan webbplats.

Hylte kommuns arbete med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder Länk till annan webbplats.

 

Vad innebär Svenskt näringslivs mätning av företagsklimatet?

Totalt har totalt 32 401 företag deltagit i 2023 års mätning av företagsklimatet. Mätningen är en enkätundersökning som skickas ut till företag och politiker över hela Sverige för att de ska få ge sin bild över hur de upplever att företagsklimatet i deras kommun är. Syftet med att skicka ut undersökningen till både företagare och politiker är för att mäta om dessa två grupper tänker lika om kring företagsklimatet.

På foretagsklimat.se definierar Svenskt näringsliv företagsklimat enligt följande: Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Det är den definition som frågorna i enkätundersökningen baserats på. Vad som krävs för ett bra företagsklimat i respektive kommun är det bara företagarna i varje kommun som kan svara på.

Kontakt