Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2015-05-28

Hyltes särskilda boende på delad första plats

Enhetschefer Omsorgskontoret Hylte kommun mars 2015

Vid tillkännagivandet i mars samlades dåvarande enhetschefer Alexandra Ciobanu, Mona Finnum, Mona Adolfsson, Annika Stenbäck, Gunilla Lundberg, Christian Nilsson, Ingrid Ehde-Larsson och Helena Nilsson.

När Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjorde sin årliga jämförelsemätning framkom det att 95% av omsorgstagarna inom särskilt boende är ganska eller mycket nöjda med sin tillvaro i Hylte kommun. Det gör att av 230 kommuner kommer Hylte på delad första plats, tillsammans med Robertsfors och Svenljunga, i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) om nöjdheten i särskilt boende.

Mona Finnum, enhetschef för natt-teamet, berättar att det positiva resultatet skapar stolthet och självklart uppmuntrar till att fortsatta utvecklingen. Däremot är svårt att ta ut endast en enskild orsak till varför de boende är så nöjda just vid 2014 års undersökning, det är snarare många delar som bidrar till att Hylte kommun hamnar i topp.

Medarbetardriv och teamarbete

Enhetscheferna Alexandra Ciobanu och Helena Nilsson beskriver att ett fantastiskt medarbetardriv och ett gediget teamarbete dygnet runt mellan alla medarbetare inom omsorgsnämnden är en bidragande orsak. Sedan 2006 har de ett gemensamt långsiktigt mål att utveckla ”Sveriges bästa omsorg”.
– Vi har mycket kompetenta medarbetare som är inriktade på utveckling och som driver kvalitetsprocessen i det dagliga arbetet. Dessutom har vi också mycket bra samarbete med volontärerna i frivilligverksamheten som bidrar till att höja livskvalitén för omsorgstagarna.

Små saker gör skillnad

Enhetschef Ingrid Ehde-Larsson berättar att de försöker att arbeta lösningsfokuserat och utgår ifrån det friska hos varje människa. Mona Adolfsson, enhetschef för Rehab, poängterar hur viktigt det är att alla måste ha en uppgift i livet för att kunna behålla livsgnistan.
– Det är viktigt att få möjlighet att hålla sig aktiv, ha något att se fram emot när man vaknar och känna sig nöjd med dagen när man lägger sig. Alla människor ska finnas i ett sammanhang. Livskvalitet handlar inte om stora saker. Det handlar om små saker som gör skillnad, säger Mona. Hon fortsätter och berättar att Hylte även har hamnat högt i en annan undersökning om särskilt boende.
– Vi fokuserar på de faktorer som ger välbefinnande hos varje människa. I den nationella undersökningen Öppna jämförelser 2014 rankas Hylte på fjärde plats i Sverige när det gäller andel boende på särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjudits under året. Vi har bland annat arbetat mycket med att utveckla och utnyttja ny teknik för stimulans och träning, exempelvis datorer, smartboards och surfplattor.

Nationella satsningar viktigt

Under ett antal år har det också funnits nationella satsningar som också kan räknas in som en bidragande orsak till det positiva resultatet.
– Målgruppen ”mest sjuka äldre” och en sammanhållen vård- och omsorg har uppmärksammats i nationella satsningar och det har möjliggjort för regionala och lokala insatser på omfattande kompetensutveckling, avslutar enhetschef Gunilla Lundberg.

Fakta KKiK
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanställer varje år kommuners olika nyckeltal och presenterar Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom flera områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna. Resultatet ger kommunen ett verktyg för jämförelse inom den egna kommunen över tid, och med nätverkskommuner. Läs mer om KKiK.

Kontakt