Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2020-02-14

Information om Coronaviruset

Smittskydd Halland följer händelseutvecklingen kring coronaviruset som upptäckts i Kina. Risken för smitta i Sverige bedöms som mycket låg men enstaka fall kan förekomma. Folkhälsomyndigheten har tagit fram råd, frågor och svar för hur ett fall av misstänkt infektion ska hanteras för att förhindra smittspridning och även om hur exempelvis medarbetare eller elever i kommunens skolor ska agera om de varit på resa i områden med smitta. Dessa rutiner gäller även i Hylte kommuns verksamheter.

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och kontakta 1177 Vårdguiden via telefon.

Ur information till skolledare, Folkhälsomyndigheten

Vill du veta mer?

Nedan hittar du länkar med råd, frågor och svar för dig som vill veta mer.

Folkhälsomyndigheten – Frågor och svar om coronavirus 2019 -nCoVlänk till annan webbplats

1177 – Information om det nya virusetlänk till annan webbplats

Region Hallands samlingssida för information och nyheter om Coronavirusetlänk till annan webbplats

Information om coronaviruset - hylte.se

Kontakt