Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2018-09-07

Invigning av efterlängtad bro i Kinnared

Idag invigdes den efterlängtade gångbron över Västerån i Kinnared. Efter närmare tio års väntan på positivt besked från Trafikverket beslöt en enig kommunfullmäktige i Hylte att ta saken i egna händer och bygga en bro för en kostnad om 2,4 miljoner kronor. 

Med bidrag från jordbruksverket och de lokala företagen Derome Timber och Gnotec färdigställdes bron och idag klipptes det blå-gula bandet av Bengt Torstensson, Gnotec, Landshövding Lena Sommestad och Ola Blohm, Derome Timber. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) höll invigningstalet.

- Så nu står vi här och säger äntligen har vi en gång- och cykelbro över Västerån! Det ska bli fantastiskt roligt att om en stund se barnen från Kinnareds fritidshem och skola att vara först att gå över Västerån. Jag vill framföra mitt varma tack till Gnotec och Derome som har bidragit med medfinansiering till det infrastrukturstöd som vi fått från staten via Jordbruksverket. Jag vill även tacka berörda markägare för att ha bidragit till att lösa markfrågorna på ett smidigt sätt, jag vill tacka kommunens personal på Samhällsbyggnadskontoret för sitt arbete med bron och jag vill tacka entreprenören, Byggbröderna för ett väl utfört arbete. 

Även landshövding Lena Sommestad hyllade samarbetet i kommunen.
- Det är ofta som Hylte lyckas genomföra det som kan tyckas vara omöjligt. Det gör ni med samverkan och en god framtidstro, det glädjer mig att se. Speciellt med tanke på att den här bron kommer barn- och unga till del som nu får en säkrare skolväg. Det är barnen som är Kinnareds och Hallands framtid. Jag vill uttrycka mina varmaste gratulationer till att ni lyckades få till den här bron, grattis!

EU-flagga logga

Kontakt