Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2021-04-01

Kommunen gör en succesiv återgång till närundervisning för högstadiet

Under pandemin har Örnaskolans högstadium, precis som övriga högstadieskolor i Halland, gått över till växelvis fjärrundervisning där eleverna studerar både hemma och på skolan. Nu har skolledningen fattat beslut om att påbörja en succesiv återgång efter påsklovet.

Sedan någon vecka tillbaka har det pågått en dialog mellan de halländska kommunerna om när det är möjligt att återgå till en fullskalig närundervisning inom grund- och gymnasieskolan. Folkhälsomyndigheten och Regeringen har beslutat och tydligt kommunicerat ut att skolundervisningen även under pandemin, så långt det är möjligt, ska bedrivas i ordinarie verksamhetsform. Det vill säga att eleverna ska få sin undervisning på plats på skolan.

Hur covid-19 hanteras i skolmiljö är en komplex fråga som engagerar många.

– I vår bedömning om huruvida vi ska bedriva närundervisning behöver vi väga risken för smittspridning emot skolplikt och elevens rätt till utbildning. Vi behöver även ta hänsyn till psykosociala effekter för såväl enskilda elever som för hela elevgruppen, samt även titta på arbetsmiljöaspekter och skolans ställning som samhällsbärande verksamhet, säger Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef.

I dagsläget rekommenderar inte Smittskydd Halland en fortsatt fjärrundervisning i Halland utan håller den nationella linjen om ordinarie verksamhetsform. Dock måste även respektive kommun göra en bedömning utifrån rådande smittläge. Återgången till närundervisning för samtliga högstadieelever på Örnaskolan kommer att ske succesivt. Veckan efter påsklovet fortsätter undervisningen med en årskurs på skolan och två med fjärrundervisning hemma. Vecka 16 och 17 är två årskurser på skolan och en hemma.

– Med anledning av den höga smittspridningen i Hylte kommun och svårigheten vi ser med att kunna glesa ut antalet elever i skolans lokaler väljer vi att avvakta med fullskalig närundervisning ytterligare någon vecka. Vår förhoppning är att samtliga högstadieelever ska kunna vara tillbaka på skolan den 3 maj, säger Ulf Nilsson.

Beslutet kan komma att ändras beroende på smittläget i kommunen och vilka beslut som fattas nationellt.

Kontakt