Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2015-04-29

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 29 april

Onsdagen den 29 april 2015 kallas kommunfullmäktige till sammanträde. Mötet börjar kl 18.30 och hålls i Forum i Hyltebruk. Allmänheten hälsas välkommen att närvara.

Ärendelista

  • 1. Val av justerare
  • 2. Godkännande av ärendelista
  • 3. Uppföljning och redovisning av Hylte kommuns årsredovisning 2014 samt fråga om
  • ansvarsfrihet
  • 4. Uppföljning och redovisning av ombudgeteringar av investeringsanslag från 2014
  • 5. Motionssvar: Beslut rörande flyktingar och invandring
  • 6. Inkomna motioner
  • 7. Nya ärenden
  • 8. Övrigt

Läs hela kallelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Handlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret.

Direkt efter sammanträdet presenteras en kortversion av besluten på kommunens webbplats.

Micael Arnström, Ordförande

Anna Hedqvist, Sekreterare


Kontakt