Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2018-10-25

Länsstyrelsen söker nya begravningsombud

Nu har alla livsåskådningsorganisationer och andra trossamfund än Svenska kyrkan som är verksamma i Hylte kommun tillfälle att senast den 16 november 2018 skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till länsstyrelsen.

Bakgrund

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna, när dessa är huvudmän för begravningsverksamheten, tar tillvara på de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen, som har tillsyn över begravningsverksamheten, begravningsombud i varje kommun. Nu söks nya begravningsombud i hela Sverige.

Enligt begravningslagen ska länsstyrelserna ge kommuner, trossamfund och livsåskådningsorganisationer tillfälle att skicka in förslag på lämpliga personer. Länsstyrelsen Västra Götaland förordnar begravningsombud i Västra Götalands- och Hallands län.

Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och kvalificerad person med kunskaper och förståelse inom ekonomi, olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Begravningsombudets uppgifter

Ett begravningsombud ska bland annat:

  • Granska hur församlingarna tar tillvara intressen för personer som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Kontrollera att samråd sker med företrädare för andra trossamfund och övriga berörda parter vid anläggning, utvidgning eller väsentliga ändringar av allmänna begravningsplatser.
  • Informera de som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och berörda parter.
  • Föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål.
  • Underrätta Länsstyrelsen om eventuella brister i församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten

Ersättning

Begravningsombudet har rätt till ersättning för sitt arbete och sina kostnader. Ersättningen betalas av församlingen och består av ett årligt grundarvode och ett belopp per sammanträde.

Skicka ert förslag hit

Skriftligt motiverade förslag på begravningsombud i Västra Götaland- och Hallands län skickas till Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg eller till vastragotaland@lansstyrelsen.se.
Det bör framgå vilken kommun som personen avses vara verksam inom.

Kontakt och mer info:
Lars Schill
010-22 45 492
lars.schill@lansstyrelsen.se

Kontakt