Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Mer resurser till förändringsarbetet på låg- och mellanstadiet

Vårens förändringsarbete på låg- och mellanstadiet på Örnaskolan gick för långsamt. Det konstaterade skolinspektionen i ett beslut som presenterades i förra veckan. Nu ökar skolledningen tempot och ger mer stöd i förändringsarbetet.

Stigert Pettersson, barn- och ungdomschef, berättar att man läst igenom skolinspektionens beslut. Det skolinspektionen i huvudsak säger är att man inte är nöjda med tempot i genomförandet av de insatser och åtgärder som redan planerats.

Skolinspektionen kritiserar skolan bland annat för att man inte tillräckligt snabbt utreder elevers behov av stöd. Kritiken är allvarlig och skolan måste skyndsamt se till att dessa utredningar genomförs och säkerställa rutiner för detta arbete.

- Vi måste nu punkt för punkt tillsammans med skolledningen gå igenom vad som gjorts under våren och hösten. Det vi gör nu är att vi tittar på hur vi på bästa sätt kan jobba vidare med våra rutiner, strukturer och vår organisation.

Stigert Pettersson berättar att man kommer sätta in extra resurser för att stötta upp förändringarbetet och höja tempot i det utvecklingsarbete som pågår.
- Vi gör helt enkelt  det som skolinspektionen önskar. Vi ökar tempot. Vi intensifierar vårt arbete med att genomföra de åtgärder och insatser som var planerade sedan tidigare. Detta gör vi bland annat genom att ge skolan mer stöd i olika former för att de ska kunna genomföra de åtgärder som vi angett i vårt svar till Skolinspektionen.

Kontakt