Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2016-06-08

​Myndighetssamverkan för att hjälpa nyanlända

I de här lokalerna på Järnvägsgatan 19 i Hyltebruk finns myndighetssamverkan En väg in.

Hylte kommun går i spetsen och visar tillsammans med Arbetsförmedlingen och Servicekontoret hur myndigheter kan samverka för att underlätta vägen in i samhället för de nyanlända. Idag onsdag den 8 juni invigs den gemensamma satsningen ”En väg in” med ett antal specialinbjudna gäster.

När en person fått permanent uppehållstillstånd i Sverige är nästa steg att vända sig till Arbetsförmedlingen för att börja etableringen in i samhället. Men den nyanlända måste även ta kontakt med Försäkringskassan, Skatteverket och kommunen. Väldigt ofta skickas den nyanlända fram och åter mellan olika myndigheter.

En kartläggning, som gjordes av de involverade myndigheterna i Hylte, visade att det kunde handla om minst 17 besök innan en person är inne i etableringen och att nyanlända besöker Försäkringskassan minst fem gånger på två månader.

Det här vill man motverka och därför skapas ”En väg in” – en plats där de aktörer som en nyanländ behöver träffa samlas. På så sätt hoppas Arbetsförmedlingen, Servicekontoret (Försäkringskassan och Skattemyndigheten), Integration Halland och Hylte kommun att effektivisera processen, ge ett bättre bemötande och undvika missförstånd och felaktigheter.

- Det ska vara en naturlig plats att vända sig till. Vi vill skapa en helt annan tillgänglighet jämfört med nu, säger arbets- och näringslivschef Christer Grähs.

Central roll

Kommunen har en viktig och central roll genom sitt ansvar för till exempel mottagande och bostadsförsörjning, praktisk hjälp i samband med bosättningen, samhällsorientering, skola och barnomsorg. Inledningsvis kommer kommunens integrationshandläggare och praktiksamordnaren från Integration Halland att ha sina kontor på ”En väg in”. Under öppettiderna kan det även bli aktuellt att personal från Enheten för nyanlända finns på plats.

Tanken är att det ska vara öppet hus två dagar per vecka. Det innebär att de nyanlända kan komma under dessa dagar för att få hjälp med allahanda frågor. Det kan röra sig om försörjningsstöd, sysselsättning eller något annat. Övriga dagar i veckan kan de som arbetar på ”En väg in” boka in möten.

- Med allt på en plats tror vi att vi kortar tiden och att de nyanlända får information snabbare.

På sikt kan det bli aktuellt att fler medarbetare i Hylte kommun, som har kontakt med nyanlända, ska finnas på plats i de gemensamma lokalerna. Det kan även handla om att ytterligare myndigheter deltar i samarbetet. En förhoppning är att knyta Migrationsverket till sig.

Ett föredöme

Den här satsningen är speciell. Att myndigheter samverkar och flyttar ihop i samma lokaler är inte vanligt.

- Fyra kommuner har haft projekt och varianter på detta, men ingen har gått så långt som Hylte, säger Christer Grähs.

Det har också visat sig att den kartläggning som de berörda myndigheterna gjorde tillsammans här i Hylte har spridit sig. Enligt kommunchef Per Borg används den som exempel av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). När justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) besökte Hyltebruk i april var hans kommentar om "En väg in" att de blir ”en bättre förutsättning för nystart i Sverige”.

Idag (8 juni) inviger landshövding Lena Sommestad den nya satsningen på Järnvägsgatan 19 i Hyltebruk. På plats finns ett antal inbjudna gäster, som alla på något sätt har med integrationsarbetet att göra.

Kontakt