Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2018-09-21

Nominera till Hylte kommuns Kultur-, Miljö- och Ungdomsledarpriser

Nu kan din förening eller du som enskild föreslå kandidater till Hylte kommuns:

Kulturpris
Kulturpris delas årligen ut för förtjänstfullt arbete inom kulturellt eller humanitärt område.

Miljöpris
Miljöpris delas årligen ut till förtjänstfullt arbete inom miljöområdet i Hylte kommun.

Ungdomsledarpris
Ungdomsledarpriset delas årligen ut till ungdomsledare i en förening som finns med i Hylte kommuns föreningsregister och som bedriver ungdomsverksamhet i Hylte kommun.

För övriga kriterier, se www.hylte.se/kulturfritid under menyn Fritid och förening, ungdomsledarpris. Förslagen ska innehålla en motivering till varför kandidaten bör få priset.
Förslag till miljöpristagare lämnas till samhällsbyggnadsnämnden senast den 1 oktober 2018
och förslag till kulturpristagare och ungdomsledarpris lämnas till arbets- och näringslivsnämnden, båda senast den 15 oktober 2018. Ange tydligt vilken nämnd och vilket pris det gäller.

Förslagen lämnas eller skickas till:
Hylte kommun
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk
kommunen@hylte.se

Kontakt