Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Nu startar föräldrautbildning för nyanlända

Studiematerial till föräldrautbildningen "Älskade barn" som riktar sig till nyanlända.

På träffarna kommer samtalen att utgå från ett antal bildkort med olika teman.

På torsdag börjarden första föräldragruppen för nyanlända att ha träffar i Hyltebruk. Syftet är att skapa en mötesplats för föräldrar i deras nya land och möjliggöra viktiga samtal om föräldrarollen och barnen.

Att vara förälder innebär att man ställs inför utmaningar under barnens uppväxt. Att vara förälder i ett nytt land med ett annat språk och en helt annan kultur innebär en stor förändring i livet. Mycket av det nya kan kännas främmande och tryggheten kan saknas. Då kan det vara bra att ha andra föräldrar i samma situation att prata med.

Därför har individ- och familjeomsorgen barn och unga i Hylte kommun tagit initiativet till en föräldrautbildning som riktar sig till nyanlända. Man använder sig av Studiefrämjandets koncept och material ”Älskade barn” och har fått 300 000 kronor i projektmedel från Länsstyrelsen för att genomföra ett antal studiecirklar under två år.

Djupa diskussioner

Materialet ”Älskade barn” består av olika teman och det man pratar om är bland annat vardagslivet och framtiden, hur det är att vara familj i Sverige, nya roller i familjen, barns delaktighet, skolans betydelse, normer och värderingar, hälsa och sexualitet men också samhällsfrågor om socialtjänsten och svenska lagar.

Exakt vilka teman som kommer att diskuteras under träffarna i Hyltebruk beror lite på deltagarna och deras önskemål. Det kommer även att bjudas in representanter från barnomsorgen och socialtjänsten i kommunen samt polisen. Detta för att de ska kunna berätta om vad de arbetar med och på så sätt ge deltagarna en förståelse för sådant som skiljer sig från deras hemländer.

– Det kan bli djupa diskussioner med utgångspunkt i de olika frågorna, berättar Vibeke Sönnby på Studiefrämjandet.

Det är Studiefrämjandet som leder det här projektet och man har rekryterat två personer från Hylte som ska vara handledare. De heter Mona Faead och Margaretha Johansson och deras uppgift blir att lotsa gruppen genom träffarna.
Till sin hjälp har de ett antal bildkort med frågor som kan ställas till deltagarna för att få igång diskussionerna.

– Vi utgår hela tiden från det goda samtalet. Vi kommer inte med några pekpinnar eller säger ”så här är det”, förklarar Vibeke Sönnby.

Erfarenheter som sprids till Hylte

Det finns mycket goda erfarenheter från andra platser i landet där ”Älskade barn” har genomförts. Flera tusen föräldrar har nåtts sedan starten 2012, i förorter till Stockholm. Här i Halland har utbildningen hållits i Laholm, som en del i projektet Integration Halland. Nyligen har studiecirklar även startat i Kungsbacka.

Den första omgången av föräldrautbildningen i Hylte börjar alltså den här veckan och gruppen som kommer att träffas under tolv tillfällen består av nio kvinnor från Syrien. Till de kommande utbildningarna hoppas man få med både mammor och pappor. Redan nu har intresse visats för att ha en omgång av föräldrautbildningen i Unnaryd.

– Målet är att vi under den här tvåårsperioden ska nå minst 50 föräldrar per år, säger Vibeke Sönnby avslutningsvis.


Är du intresserad av att delta i någon av de kommande studiecirklarna kan du vända dig till Vibeke Sönnby som är verksamhetschefen på Studiefrämjandet i Halland.

Kontakt