Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2017-09-11

Nya valdistrikt föreslås i Hylte kommun

Nu föreslår valnämnden att de två stora valdistrikten i Hylte kommun delas upp i tre distrikt. Förslaget innebär att kommunen får ytterligare ett distrikt med vallokal i området Staffansbo.

Inför varje val ska valnämnden se över valdistrikten och föreslå eventuella förändringar till kommunfullmäktige som i sin tur förslår förändringen till Länsstyrelsen. Enligt vallagen ska varje valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigande. Dock får de vara mindre om det finns särskilda skäl. Inget valdistrikt bör vara under 300 eftersom valhemligheten kan riskeras. Susanne Ohlsson, valsamordnare på Hylte kommun, berättar att andra rekommendationer är att valdistrikten ska vara rationellt utformade kring ett område.

- Man säger exempelvis att en röstberättigad inte ska behöva passera en vallokal på väg till sin vallokal.

Två distrikt blir tre

Nu har valnämnden med hjälp av kommunledningskontoret sett över Hylte kommuns valdistrikt och föreslår några ändringar. Den största förändringen är att de två valdistrikten, Örnabäckshult-Färgaryd och Hyltebruk, delas upp i tre valdistrikt och det nya valdistriktet får namnet Staffansbo. Förändringen föreslås för att fördela antalet röstberättigade på ett bättre sätt.

- Framförallt distriktet Hyltebruk är i största laget när det gäller antalet röstberättigade. Vissa röstberättigade i valdistriktet Örnabäckshult-Färgaryd passerar dessutom Hyltebruks vallokal på väg till sin vallokal, berättar Susanne Ohlsson.

Beslut i december

En annan förändring i förslaget till kommunfullmäktige och Länsstyrelsen är att hela Brännögård får tillhöra valdistriktet Kinnared-Drängsered. Tidigare har halva samhället tillhört Torups valdistrikt och andra halvan har tillhört Kinnared-Drängsered. Det är också några mindre ändringar föreslagna för att kunna rätta ut valdistriktgränserna och ge kortare väg till vallokalen.

Beslut fattas i kommunfullmäktige på torsdag denna vecka. Därefter skickas förslaget till Länsstyrelsen som fattar det slutliga beslutet senast förste december i år.

 

Kontakt