Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2019-08-05

Nya vattenprover tagna i Unnen - svar om några dagar

Idag på morgonen togs omprov på badvattnet i sjön Unnen i Unnaryd. Proverna skickas vidare till ett certifierat laboratorium i Jönköping där de odlas för att ge eventuella bakterier en chans att växa till. Mattias Andersson, driftingenjör på samhällsbyggnadskontoret, berättar att de beräknar få svar inom några dagar.
- Vi får ett preliminärt svar inom en till två dagar och det slutliga inom 3-5 dagar. Då vet vi hur läget är och kan agera därefter.

Vattenavrinning en trolig orsak

Under helgen har jourhavande VA-personal kontrollerat reningsverk och pumpstation för att säkerställa att inget orenat vatten kommit ut i sjön. Stefan Andersson, miljöchef på Hylte kommun, berättar att den mest troliga orsaken till de höga halterna av E-coli bakterier är vattenavrinning från markerna i samband med regn.
- Bakterier är en naturlig del av djur och natur och när det regnar ökar bakteriehalterna i våra sjöar och vattendrag. Det innebär inte att man blir sjuk av att bada i det, men är halterna så höga att vattnet bedöms som otjänligt ökar risken att man blir sjuk om man skulle råka få en kallsup. Den risken är vi inte beredda att ta, säger Stefan Andersson.

Svar om vattenkvalitén

Hylte kommun tar prover vid samtliga badsjöar vart fjortonde dag under sommaren. Det är första gången som kommunen avråder från bad på en kommunal badplats på grund av otjänligt vatten. Mer information om vattenkvalitén kommer på kommunens webbplats och facebook så snart samhällsbyggnadskontoret får svar på morgonens vattenprover.

Kontakt